زلال نرگس

وبلاگی تخصصی در مورد انتظار وامامزمان(عج)
نویسنده : مريم کيانی بيدگلی ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٦

بر کسى پوشیده نیست که عقیده به ظهور حضرت مهدى )ع( عقیده‏اى است که امید مى‏آفریند و نشاط و تلاش ایجاد میکند. سستى و ناامیدى و کسالت را از بین مى ‏برد. حرکت‏هاى اصلاحگرانه و اسلام خواهانه را تشویق مى‏کند، و جانهاى شورنده، بر استکبار و استضعاف را تقویت مى‏نماید.

]دین‏[ اسلام هنوز به‏کمال اهداف خویش نرسیده و به مرحلة تحقّق همة آرمان‏هایى که براى جامة عمل پوشاندن به آنها، آمده است، دست نیافته، آینده از آن اسلام است و ناگزیر باید روزى فرا برسد که اسلام عزیز بر همة گیتى حکمروا باشد و همة ستمگرى‏ها و حقّ کشى‏ها را از بین ببرد.

دنیا به زودى به دامن اسلام پناه خواهد آورد و نیاز دنیا به اسلام هر روز ظاهرتر از روز پیش به چشم مى‏خورد. نور اسلام هر روز روشن‏تر و پرتوش هر روز درخشان‏تر از قبل در همة دنیا احساس مى‏شود.

شکست نظام‏هاى استکبارى رایج و فروپاشى احزاب شرک آلود غیر انسانى و عدم موفقیّت برنامه‏هاى اقتصادى و سیاسى آنان در گسترش امنیّت و آسایش مردمى و ناکام ماندن این سیاست‏ها در تحققّ اهداف انسانى و از بین بردن جهل و ستم و کینه‏جوئى‏ها و نژاد پرستى‏ها، روز به روز، دل‏ها را براى قبول اسلام آماده تر ساخته و مردم دنیا را براى پذیرش برنامه‏هاى الهى آن که یگانه راه حلّ مشکلات بشریّت است مشتاق‏تر مى‏سازد.

بشریّت سرگردان امروز، هرگز گمشدة خود را در نظام‏هاى شرقى و غربى نیافته و نخواهد یافت. بلکه این نظام ها و مکتب‏هاى غیر الهى، براى انسان امروز دست آوردى جز فروماندگى بیشتر و دشوارتر شدن کارها و مشکلات و فزونى فحشاء، منکرات، فساد، گردنفرازى و استکبار، نداشته است.

»اعتقاد به مهدوّیت« درک ما را نسبت به »کرامت انسان« بیدار مى‏کند و این باور را که زمین، نه از آن ستم پیشگان و استعمارگران، بلکه از آن خداست، و فرجام کار براى تقوا پیشگان است و خداوند آخرین پیامبر و رسول گرامیش حضرت محمّد )ص( را با هدایت و آیین حقّ براى غلبه بر تمامى ادیان تاریخ فرستاده است، تقویت مى‏کند و دوستى حقیقت و عدالت و نیکوکارى را در دل‏هاى ما جاى مى‏دهد و ما را براى برترى بخشیدن به کلمة توحید و بر پا داشتن حدود الهى و اجراى حکم و قانون اسلام، به نهضت و قیام وا مى ‏دارد و پیوند ما را با مبادى و اصول اسلامى پایدار مى‏سازد و در عمل به مسئولیتهایى که بر عهده داریم مورد بازخواست قرار مى‏دهد.

امامت و مهدویت ج 3 ج باورداشت مهدویت، آیةالله لطف الله صافى گلپایگانى
 

کلمات کلیدی :باور مهدویت