زلال نرگس

وبلاگی تخصصی در مورد انتظار وامامزمان(عج)
نویسنده : مريم کيانی بيدگلی ; ساعت ۳:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٦/۱

مركز مجازی مهدويت پايگاهی است چند منظوره كه در شبكه جهانی اينترنت ايجاد شده و بستر سازی مناسبی را برای گردهمايی و تعاملات موعودگران درجهت زمينه‌سازی ظهور منجی آخرالزمان حضرت مهدی(عج) فراهم می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، كليه افراد حقيقی و حقوقی می‌توانند به‌عنوان عضو افتخاری يا حامی افتخاری با اين مركز همكاری نمايند.

 كميسيون فناوری اطلاعات و ارتباطات:
هدف: فرهنگسازی انتظار حقيقی كه موجب پويايی، طراوت، اميد ورشد در جامعه اسلامی و با ابزار فناوری‌های نوين ارتباطی و اطلاعاتی می‌شود

اهداف اجرايی اين مركز دارای بخش‌هايی مانند: گروه‌های تخصصی، كتابخانه الكترونيك مهدوی، مدرسه مجازی مهدوی، دانشگاه مجازی مهدوی، باشگاه مجازی مهدی ياران، اتاق‌های گفت‌وگو، بانك اطلاعات چندرسانه‌ای، بانك اطلاعات اشخاص حقيقی و حقوقی فعال درزمينه مهدويت، مسابقات مجازی، گالری آثار هنری و ادبی، كارگاه مجازی ايده‌پردازی و ... كه تمامی آنها درغالب برنامه های اجرايی توسط كميته‌های كميسيون‌های شش‌گانه مركز نيازسنجی، طراحی، پياده سازی و مديريت می‌شود.

كميسيون فناوری اطلاعات و ارتباطات اهداف زير را دنبال می‌كند:

1- شناسائی استعدادهای جوانان در شاخه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات كه دغدغه مهدويت دارند.

2- ايجاد زمينه يكپارچگی وهم راستايی بين توانمندی‌های تخصصی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات جوانان منتظر ظهور.

3- سازماندهی و ساماندهی تشكل‌های مجازی جوانان متخصص در زمينه فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای هم‌افزايی توانمندی‌های معتقدان به منجی آخرالزمان به‌ويژه جوانان شيعه.

4- فرهنگسازی انتظار حقيقی كه موجب پويايی، طراوت، اميد و رشد در جامعه اسلامی و با ابزار فناوری‌های نوين ارتباطی و اطلاعاتی می‌شود.

5- زمينه‌سازی جهت استفاده بهينه كميسيون‌ها وگروه‌های كاری مركز مجازی مهدويت از جديدترين فناوری اطلاعاتی وارتباطی به‌ويژه محيط‌های مجازی چند سويه با تكيه بر توان تخصصی جوانان مهدوی.

1- كميته توليدات چندرسانه ای 2- كميته آموزش الكترونيك 3-كميته نرم‌افزار 4-كميته سخت‌افزار 5-كميته هوش مصنوعی 6- كميته مديريت IT7- كميته مجازی‌سازی 8-كميته گرافيك رايانه‌ای 9-كميته بانك‌های اطلاعاتی10-كميته امنيت اطلاعات 11-كميته تحليل محتوا 12-كميته علوم ارتباطی13-يته تجارت الكترونيك اسلامی 14-كميته فناوری‌های نوين.

 كميته تحليل وبررسی
اين كميته شبهه شناسی بر اساس حركت رسانه های خارجی وتحليل وتفسير اخبار ورويدادها در زمينه‌های مختلف مهدويت وظهور منجی آخرالزمان عهده‌دار است.

كمسيون اخبار و اطلاع رسانی كميسيونی است شامل كميته‌های مختلف تحليلی، كارشناسی كه به مثابه يك خبرگذاری جهت‌دهی عالمانه افكار عمومی را در زمينه مهدويت بر عهده دارد. كميته های فعال اين كمسيون عبارتند از:

كميته اخبار داخلی

اين كميته در سه حوزه اخبار عمومی ، اخبار ويژه و رويداد های حكومتی مرتبط با موضوع مهدويت فعاليت دارد و پوشش خبری مناسبت‌ها و مراسم در زمينه مهدی موعود عهده‌دار است.

كميته اخبار خارجی

انعكاس اخبار و رويدادهايی كه نشانگر انحطاط تمدن غرب است نظام اخلاقی و اساساً رشد پر شتاب فاصله فقير و غنی است از اولويت‌های اطلاع‌رسانی كميته اخبار خارجی محسوب می‌شود.

كميته تحليل و بررسی

اين كميته ضمن همكاری با مراكز مطالعات وتحقيقات استراتژيك در زمينه مهدويت، شبهه‌شناسی بر اساس حركت رسانه‌های خارجی و تحليل و تفسير اخبار و رويدادها در زمينه‌های مختلف مهدويت وظهور منجی آخرالزمان عهده دار است.

كميسيون علمی و پژوهشی

وظيفه اصلی اين كميسيون: تاليف، شناسايی، گردآوری و تحليل كتب ، نشريات ، مقالات ، پايان نامه ها، گزارشها و يه طور كلی تمامی مباحث علمی – پژوهشی پيرامون موضوع مهدويت و موعود گرايی است.

اين كميسيون شامل كميته نويسندگی ، كميته مقاله‌نويسی،

 كميسيون ادب و هنر
اين كميسيون از يك سو امكان گسترش فعاليت‌های دبی و هنری را فراهم آورد، واز سوی ديگر با ثبت آثار مشخص در اين حوزه، امكان معرفی وشناخت بيشتر آثار را برای ديگران فراهم ساخت.

كميته پايان‌نامه‌ها ، كميته گزارش نويسی ،كميته كتابشناسی،

كميته رسانه‌ها ،كميته تحليل و پژوهش، كميته مراكز علمی و كميته ويراستاری

كميسيون ادب و هنر

اين كميسيون تلاش دارد با توجه به تخصص‌های مختلف هنرمندان واساتيد، از يك سو امكان گسترش اين فعاليت‌ها را فراهم آورد ، و از سوی ديگر با ثبت آثار مشخص در اين حوزه ، امكان معرفی وشناخت بيشتر آثار را برای ديگران فراهم سازد .در اين ميان تشكيل نمايشگاهای مجازی و حقيقی عاملی مهم برای گسترش و معرفی بيشتر اين آثار در جهت آماده‌سازی عمومی ظهور منجی آخرالزمان(عج) به جامعه خواهد بود.

كميته شعر و ادبيات

كميته تجسمی (نقاشی ، گرافيك ، حجم)

كميته عكس

كميته انيميشن

كميته خوشنويسی و تذهيب

كميته صنايع دستی و هنرهای سنتی

كميته هنرهای نمايشی (نمايش، فيلم)

كميته آوا ونوا (تواشييح ، مداحی ، موسيقی)

 چشم اندازها
دستيابی به جديدترين مهارت‌های تخصصی مرتبط با فناوری اطلاعات وارتباطات در جهت زمينه سازی ظهور منجی آخرالزمان(عج) از چشم‌اندازهای مركز مجازی مهدويت است.

كميسيون بين‌الملل

وظيفه اصلی اين كميسيون شناسايی، گرد آوری و نشر افكار مربوط به مهدويت در تفكرات شيعه اثنی‌عشری به زبان‌های غيرفارسی است كه باترجمه كليد محتوای سايت به اين زبان‌ها و قراردادن آنها روی سايت انجام خواهدشد . وظايف اين كميسيون عبارت است از :

1- شناسايی ، گردآوری وترجمه كليه سايت‌های اينترنتی كه به زبان غيرفارسی در زمينه موعودگرايی در حال فعاليت هستند 2- شناسايی، گردآوری وترجمه برنامه كانال‌های ماهواره‌ای فعال در زمينه موعودگرايی 3- شناسايی، جمع آوری، گردآوری و ترجمه كتب و مقالاتی كه در زمينه موعودگرايی نگاشته شده‌است 4- برقراری ارتباط وتبادل اطلاعات با كارشناسان، صاحب نظران و كليه مراكزی كه در خارج از كشور در زمينه مهدويت فعال هستند.5- ترجمه متون ارسالی از ساير كميسيون‌ها 6- ترجمه فيلم‌هايی كه به نحوی در باره موعودگرايی وپايان جهان ساخته شده اند.

تقسيم بندی كميته های اين كميسيون در قالب زبان‌های مختلف است.

كميسيون ورزش وسر گرمی:

از آنجايی كه آمادگی جسمی هم راستا با آمادگی روحی از ملزومات هرحركت انقلابی و تحول اساسی در جوامع بشری می باشد كميسيون ورزشی وسرگرمی تلاش می‌نمايد با توجه به كميته‌های پنجگانه پيش‌بينی شده در جهت طراحی ، سازماندهی ، برپايی و اجرای فعاليت‌های ورزشی وسرگرمی در راستای تقويت آمادگی فردی واجتماعی جامعه منتظران ظهور اقدام نموده و توانايی‌های جسمی ايشان را ارتقاء دهد و با ايجاد زمينه تعاملات مقتضی در اين راستا در سيستم مجازی اينترنت ايده‌های مقتضی را ساماندهی و به اجرا برساند.

1- كميته رزمی وآمادگی دفاعی 2- كميته ورزشهای آيينی و سنتی

3-كميته سرگرمی‌های رايانه‌ای 4-كميته مسابقات مجازی 5-كميته هماهنگی و برنامه‌ريزی.

وظايف اعضاء:

1- ارتقاء فردی در جنبه‌های تخصصی , جسمی وروحی 2-ارتقاء اجتماعی در گستره تأثيرگذاری در جهت زمينه‌سازی رخداد ظهور 3- التزام عقيدتی و عملی به اصول تشيع و فقه جعفری 4- تلاش در جهت رشد فردی، گروهی و اجتماعی در راستای اهداف كميسيون 6- شركت در محيط‌های مجازی و فيزيكی تعاملات فكری و كاری-تخصصی 7- انجام پروژه‌های محوله توسط كميته‌ها و كميسيون .

همچنين دستيابی به جديدترين مهارت‌های تخصصی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت زمينه‌سازی ظهور منجی آخرالزمان(عج) از چشم‌اندازهای اين مركز مجازی مهدويت است.


برای ثبت نام در مركز مجاز مهدويت اينجا را كليك كنيد!