زلال نرگس

وبلاگی تخصصی در مورد انتظار وامامزمان(عج)
نویسنده : مريم کيانی بيدگلی ; ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٥/۱٩

 صادر شده است، در همه ابعاد، الهام دهنده، راهگشا، تعهّد بخش و حركت آفرين است.
 
 تدبّر در نمونههايى از سخنان حضرت، مىتواند شيوايى و غناى معجزه آساى آن را به ما بشناساند و در راستاى شناخت بيشتر آن امام كريم و عمل به خواستههاى خدا جويانه وارشادات حكيمانه ايشان، ياريگرمان باشد.
 
 
 معرّفى خويشتن:
 
 *يگانه مظهر الهى: «انا بقيّة اللّه في أرضه».
 
 من يگانه مظهر و الهى باقيمانده در زمين هستم.( [51] )
 
 *حجّت خدا: «انا حجّة اللّه على عباده».
 
 من حجّت خداوند بربندگان اويم.( [52] )
 
 *پايان بخش سلسله وصايت: «انا خاتم الأوصياء».
 
 من آخرين وصىّ پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و پايان دهنده سلسله وصايت مىباشم.( [53] )
 
 *قيام كننده: «انا القائم من آل محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ».
 
 من، قيام كننده از خاندان پيامبر خدا حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)هستم.
 
 *احياگر عدلت: «انا الّذى أخرج فى آخر الزّمان بهذا السّيف فاملأ الارض عدلا وقسطاً كما ملئت جوراً و ظلماً».
 
 من با اين شمشير در آخر زمان قيام مىكنم و زمين را از عدالت و داد، آكنده مىسازم چنانكه از بيداد و ستم پر شده باشد.
 
 *انتقام گيرنده: «انا بقيّة اللّه فى أرضه والمنتقم من اعدائه».
 
 من يگانه مظهر الهى، باقيمانده در زمين و انتقام گيرنده از دشمنان خدايم.( [54] )
 
 *مظهر و همراه حقّ: «وليعلموا أنّ الحقّ معنا وفينا».
 
 همگان بدانند كه به راستى حقّ با ما و نزد ماست.( [55] )