زلال نرگس

وبلاگی تخصصی در مورد انتظار وامامزمان(عج)
نویسنده : مريم کيانی بيدگلی ; ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۳/٢۸

امروزه، با رواج شبكه جهانى اينترنت دسترسى سريع به موضوعات مختلف علمى، فرهنگى، خبرى و.... ممكن شده‌است، امّا شايد برخى از افراد در مورد اينكه آيا مسائل دينى، اعتقادى و معنوى نيز در اينترنت و در بين سياست‌هاى مختلف آن جايگاهى دارند يا نه در شك و ترديد باشند.

با جست وجویى سريع در اينترنت مى‌توان ترديد و شك در اين مسأله را از خود دور ساخت و به آمارى شگفت انگيز دست يافت و آن اينكه اگر شما با موضوعاتى نظير «پايان جهان» يا «آخرالزمان» و يا «بازگشت عيسى مسيح» و «منجى‌گرایى» در هر يك از موتورهاى جستجو و يا دايركتورى‌هاى اينترنت به جست وجو بپردازيد حتى فرصت ورق زدن صفحات موجود كه هر يك داراى ده‌ها مدخل (Entery) هستند نيز، نخواهی‌داشت چه برسد به ورود به هر مدخل و خواندن و مطالعه جزييات آن.

اطلاعاتى كه در زير سعى شده تا به صورت بسيار موجز و مختصر ذكر گردد، تنها بخشى از اين اطلاعات گسترده است كه با جست وجو در موتور جستجوى (google) به دست آمده‌است.

الف) آخرالزمان (پايان جهان) با 000/430/3 مدخل در google با عناوينى نظير:

1- پايان جهان آنطور كه مى‌شناسيم:www.geocities.com/Athen) (/s/oracle/9941

2- جهان چگونه به آخر خواهد رسيد.

3- آيا بعد از اين پايان، جهان باز هم ادامه خواهد يافت؟)(/www.jesus warrior.de

4- پايان جهان نزديك است:)(www.aaaa.demon.nl/worldend 2.html

5- خود را براى پايان جهان آماده سازيد و...:)(www.post-gazette.com

ب) بازگشت عيسى مسيح با 000/507 مدخل با عناوينى نظير:

1- زمان بازگشت عيسى مسيح:)(/members.aol.com/jcsaves 7

2- بازگشت عيسى مسيح و روز خدا

3- جلال و بزرگى عيسى مسيح و موضوعات عصر ايمان

4- بازگشت عيسى مسيح نزديك است :)(userspages/Peace.html /www.serve.com/exjw

5- منابع مذهبى و اطلاعاتى در خصوص ظهور عيسى مسيح

6- بازگشت جسمانى عيسى مسيح را تصور كنيد:)/www.theshop.nent (gjess/mbpgretum.htm

7- علائم ظهور عيسى مسيح)(users.panola.com

8- بازگشت عيسى مسيح، واقعيت ها، اهمیّت و نحوه آن: ) (www.jokimos.org/vings302.html

9- بازگشت مجدد آقا و نجات دهنده ما عيسى مسيح:)(/ejt~/www.ncinter.net

10- عيسى مسيح عشق را از آسمان با خود مى آورد: )(/www.believers.org

حال در اينجا بد نيست تا پاره‌اى از مطالب عنوان شده در اين سايت‌ها و منابع را مورد اشاره قرار دهيم تا با مطالب عنوان شده نيز آگاهى بيشترى حاصل گردد:

در مقاله‌اى كه تحت عنوان «بازگشت عيسى مسيح نزديك است؛ 2 روز = 2000 سال» چنين آمده است:

ما نمى‌توانيم زمان دقيق بازگشت عيسى مسيح را تعيين نماييم، اما پيشگویى‌هاى انجيل نشان مى‌دهد كه بازگشت او بسيار نزديك است و پيشگویى‌هایى كه در رابطه با انتظار و براى ظهور مسيح است خاطرنشان مى‌سازند كه وى بعد از 2000 سال بازخواهد‌گشت. انجيل مى‌گويد: عيسى دوهزار سال پس از عروجش به آسمان دوباره باز خواهدگشت و هزار سال بر روى زمين پادشاهى خواهد‌كرد كه در بخش مكاشفات انجيل به آن اشاره شده‌است. عيسى مسيح را با قلب هاى خود فرا خوانيد تا او آقا و سرور شما گردد و نجات دهنده شما و مطمئن باشيد كه اين عمل پيش از آنكه خواست شما باشد خواست الهى است.

در مقاله ديگرى تحت عنوان «زمان بازگشت عيسى مسيح» بحث مفصل و مستدلى در مورد زمان بازگشت وى مطرح شده است و چنين نتيجه گيرى شده‌است كه خود حضرت مسيح زمان بازگشت و ظهور خود را نمى‌داند و در انجيل آمده‌است كه:عيسى به حواريون خود گفت من تنها آنچه را كه خدا به من مأموريت داده‌است براى شما آشكار مى‌سازم (انجيل يوحنا 8: 17) و تنها آنچه را كه از خدا شنيده‌ام براى شما آشكار سازم (يوحنا 15: 15). من بسيارى چيزها را براى شما مى‌گويم، اما آن كس كه مرا به سوى شما فرستاده‌است حقيقت محض است و من به جهانيان سخنان او را مى‌گويم (يوحنا 26: 8).

من از خود هيچ چيز ندارم، بلكه تنها آن چيز را كه او به من امر بكند انجام مى‌دهم؛ زيرا من به خواسته خود عمل نمى‌كنم بلكه به خواسته كسى كه مرا به سوى شما فرستاده عمل مى‌كنم. (يوحنا 5030).

عيسى مى‌گويد:شما نمى‌توانيد زمان و موقع آمدن مرا بدانيد؛ زيرا اين فقط در يد قدرت خداوند است.

هيچ بشرى از آن لحظه (زمان ظهور) آگاهى ندارد، حتى فرشتگان و تنها خداوند آگاه است. (انجيل متى 36: 24).

مسيح مى‌گويد: هميشه آماده باشيد؛ زيرا من زمانى مى‌آيم كه شما فكرش را نمى‌كنيد. (لوقا 40: 12).

در مقاله ديگرى شيوه ظهور حضرت عيسى به اين شكل شرح داده شده است كه: عنقريب بعد از آن آزمايش سخت روزگاران خورشيد تيره و تار مى‌شود و ماه نور خود را از دست خواهدداد و ستارگان افول خواهند كرد و قدرت‌هاى آسمانى نيز به لرزه در خواهند آمد و سپس آثار و علائم ظهور آن مرد آسمانى آشكار خواهد شد و سپس تمامى قبايل زمين نگران و غمگين مى‌شوند و آنگاه عيسى از ابرهاى آسمان با جلال و شكوه و قدرت فرو خواهدآمد. (متى 30 - 29: 24).

در جاى ديگرى چنين آمده‌است كه از آن آزمايش سخت، خورشيد تيره خواهدشد، ماه نور افشانی نخواهد كرد و سپس عيسى با شكوه و جلال و قدرت خواهد آمد و فرشتگاه تحت امر خود را به اطراف و اكناف عالم روانه خواهدكرد و منتخبان خود را از چهار گوشه جهان از بالاترين نقطه آسمان تا پايين‌ترين نقطه زمين جمع خواهدكرد. (مرقس 27 - 24: 13).

در مقاله‌اى ديگر نشانه‌هاى آخر الزمان به نقل از انجيل چنين معرفى گرديده‌است:

در آخرين روزها (منظور روزهاى نزديك به ظهور است) بشر خودخواه و خودپرست خواهد شد، نسبت به والدين خود ناسپاس و غير مطيع مى‌گردد، تقدس از بين خواهدرفت، افراد آشتى طلب و صلح جو نخواهند بود، وحشى و خونخوار مى‌گردند و از خوبى ها متنفر مى‌گردند، پيش از آنكه به خدا عشق بورزند، عاشق لذائذ دنيوى مى‌گردند، مغرور، متكبر، فحاش و بددهن مى‌شوند.

در مقاله‌اى ديگر هدف بازگشت حضرت عيسى چنين عنوان شده‌است:

در ادعيه‌اى كه حضرت عيسى به طرفداران خود تعليم داده، آمده‌است كه:براى ايجاد يك پادشاه الهى در زمين دعا كنيد: پادشاهى و حكومت الهى تحقق خواهديافت و همان‌طور كه در آسمان‌ها ايجاد شده در زمين نيز تحقق مى يابد. (انجيل متّى 10: 6).

و در اين زمان گفته‌هاى داوود تحقق خواهد يافت، صالحان وارث زمين خواهندشد و براى هميشه در زمين سكنى خواهند گزيد. (زبور داود 29: 37). مسيح به زمين بازخواهدگشت و با بر انداختن نظام‌هاى بشرى، پادشاهى الهى را بر روى زمين حكم‌فرما خواهدساخت. او جهان را از تبه‌كارى و شرارت خواهدزدود و با جلال و شكوه الهى، به عنوان راه حلى مقدس براى مشكلات فعلى پر خواهدكرد.

الهى، صالحانه و ميانه‌رو زندگى كنيد، در جهان كنونى به دنبال آن اميد مقدس، ظهور شكوهمند حكومت الهى و عيسى مسيح نجات‌دهنده بگرديد. (13 - 12: انجيل تيطس)

ماهنامه موعود شماره 31/سيد احمد رضا يكانى فرد


پايگاه ماهنامه موعود را اينجا كليك كنيد!