زلال نرگس

وبلاگی تخصصی در مورد انتظار وامامزمان(عج)
نویسنده : مريم کيانی بيدگلی ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۳/٧

از القاب حضرت مهدى (ع) و به معناى آب روان در زمين است(1)

در قرآن آمده است:قل ارايتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن ياتيکم بماء معين (2)

بگو اگر آب هاى سرزمين شما فرو رفت، چه كسى براى شما آب روان مى آورد؟

از امام رضا(ع) درباره اين آيه سؤال شد، حضرت فرمودند: "مأوكم يعنى ابوابكم "كه مراد از آن امامان هستندكه هركدام ابواب الهى بين او و خلق اويند(3)

اگر هركدام از اين درهاى رحمت الهى بسته شود، سرچشمه حيات معنوى انسان بسته مى شود.

امام محمد باقر(ع) نيز در تأويل آيه محل بحث مى فرمايد: آين آيه درباره امام قائم (ع)نازل شده است.

مي گويد : اگر امامتان از شما غايب گردد و ندانيدكجاست چه كسى براى شما امام مى فرستد كه اخبار زمين و آسمان و حلال و حرام خدا را براى شما بياورد

سپس فرمود: سوگند به خدا، تأويل اين آيه نيامده و سرانجام خواهد آمد (4)

در روايتى است كه عمار از پيامبر اكرم (ص) سؤال كردكه مهدى كيست؟ حضرت فرمودند: اى عمارا خداوند تبارك و تعالى با من پيمان بسته كه از صلب حسين، نه امام بيرون آورد، و نهمين آن ها از مردم پنهان مى شود

سپس همين آيه را تلاوت كردند و فرمودند: غيبتى طولانى دارد، به گونه اى كه گروهى از عقيده شان بر مى گردند وگروه ديگر ثابت قدم مى مانند 0

پس وقتى آخر الزمان شود، خروج كند و دنيا را پر از قسط و عدل مى كند، همان طوركه از ظلم و جور پر شده است.

بنابر اين ظاهر آيه مربوط به آب جارى است كه مايه حيات موجودات زنده است و باطن آيه مربوط به امام علم و عدالت جهان گستر اوست كه آن نيز مايه حيات جامعه انسانى (5) اما وجه تشبيه آب به امامان معصوم اين است كه همان طوركه آب رحمت الهى و مايه حيات مادى انسان ها است و بدون آب نمى توان زندگى كرد، امامان معصوم نيز رحمت خداوند و وسيله اى براى وجود حيات روحانى انسان ها و سلامت جامعه اند.

به همين جهت در حديثى است كه ابو حمزه از امام صادق (ع) سؤال كرد: آيا زمين بدون امام باقى مى ماند؟ حضرت فرمود: اگر زمين بدون امام باشد، آن را فرو مى برد (6)

آب وسيله اى براى زدودن پليدى هاى درونى و شرك و جهل وگناه ا ند 0 آب با فرو رفتن در زمين در آن ذخيره مى شود تا با برنامه ريزى دقيق موجودات زنده از آن بهره مند شوند. حضرت مهدى (ع)، نيز با غيبت خود ذخيره اى براى جهانيان است تا با ظهور خود در موقع مناسب، دنيا با بهره گيرى از وجودشان، راه تكامل و معنويت را پيش بگيرد و مردم به سعادت برسند 0 البته بايد توجه داشت كه آب پنهان در زمين، بدون تلاش و تحمل رنج و زحمت به دست نمى آيد. هرگاه انسان احساس تشنگى كند و در زمين، آبى براى آشاميدن نيابد، براى رسيدن به آب هاى زيرزمينى به حفر چاه و قنات مى پردازد. ظهور حضرت مهدى (ع) نيز زمانى تحقق مى يابدكه مردم مشتاق عدالت شوند و با تلاش خود مقدمات آن را فراهم كنند. در اين ميان فقط مؤمنان واقعى هستندكه فقدان وجود آن حضرت را احساس مى كنند و تشنه وصال اويند. همچنان كه امام رضا(ع) مى فرمايد: چه بسيارند مؤمنان اندوهگين و بسيار تشنه كه هنگام فقدان آن آب روان غمناك هستند (7)

 1. نجم الثاقب باب دوم

2. سوره ملک 30

3. بحار الانوار ج24ص100

4. تفسيرنورا لثقلين ج5 ص 387.

5. تفسير نمونه ج24ص360

6. كافى، ج 1، ص 179.

7. بحار الانوار ج52ص289