زلال نرگس

وبلاگی تخصصی در مورد انتظار وامامزمان(عج)
نویسنده : مريم کيانی بيدگلی ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٦

بر کسى پوشیده نیست که عقیده به ظهور حضرت مهدى )ع( عقیده‏اى است که امید مى‏آفریند و نشاط و تلاش ایجاد میکند. سستى و ناامیدى و کسالت را از بین مى ‏برد. حرکت‏هاى اصلاحگرانه و اسلام خواهانه را تشویق مى‏کند، و جانهاى شورنده، بر استکبار و استضعاف را تقویت مى‏نماید.

]دین‏[ اسلام هنوز به‏کمال اهداف خویش نرسیده و به مرحلة تحقّق همة آرمان‏هایى که براى جامة عمل پوشاندن به آنها، آمده است، دست نیافته، آینده از آن اسلام است و ناگزیر باید روزى فرا برسد که اسلام عزیز بر همة گیتى حکمروا باشد و همة ستمگرى‏ها و حقّ کشى‏ها را از بین ببرد.

دنیا به زودى به دامن اسلام پناه خواهد آورد و نیاز دنیا به اسلام هر روز ظاهرتر از روز پیش به چشم مى‏خورد. نور اسلام هر روز روشن‏تر و پرتوش هر روز درخشان‏تر از قبل در همة دنیا احساس مى‏شود.

شکست نظام‏هاى استکبارى رایج و فروپاشى احزاب شرک آلود غیر انسانى و عدم موفقیّت برنامه‏هاى اقتصادى و سیاسى آنان در گسترش امنیّت و آسایش مردمى و ناکام ماندن این سیاست‏ها در تحققّ اهداف انسانى و از بین بردن جهل و ستم و کینه‏جوئى‏ها و نژاد پرستى‏ها، روز به روز، دل‏ها را براى قبول اسلام آماده تر ساخته و مردم دنیا را براى پذیرش برنامه‏هاى الهى آن که یگانه راه حلّ مشکلات بشریّت است مشتاق‏تر مى‏سازد.

بشریّت سرگردان امروز، هرگز گمشدة خود را در نظام‏هاى شرقى و غربى نیافته و نخواهد یافت. بلکه این نظام ها و مکتب‏هاى غیر الهى، براى انسان امروز دست آوردى جز فروماندگى بیشتر و دشوارتر شدن کارها و مشکلات و فزونى فحشاء، منکرات، فساد، گردنفرازى و استکبار، نداشته است.

»اعتقاد به مهدوّیت« درک ما را نسبت به »کرامت انسان« بیدار مى‏کند و این باور را که زمین، نه از آن ستم پیشگان و استعمارگران، بلکه از آن خداست، و فرجام کار براى تقوا پیشگان است و خداوند آخرین پیامبر و رسول گرامیش حضرت محمّد )ص( را با هدایت و آیین حقّ براى غلبه بر تمامى ادیان تاریخ فرستاده است، تقویت مى‏کند و دوستى حقیقت و عدالت و نیکوکارى را در دل‏هاى ما جاى مى‏دهد و ما را براى برترى بخشیدن به کلمة توحید و بر پا داشتن حدود الهى و اجراى حکم و قانون اسلام، به نهضت و قیام وا مى ‏دارد و پیوند ما را با مبادى و اصول اسلامى پایدار مى‏سازد و در عمل به مسئولیتهایى که بر عهده داریم مورد بازخواست قرار مى‏دهد.

امامت و مهدویت ج 3 ج باورداشت مهدویت، آیةالله لطف الله صافى گلپایگانى
 

کلمات کلیدی :باور مهدویت
نویسنده : مريم کيانی بيدگلی ; ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۱٧

مهدویت نیز مانند سایر عقاید اسلامى نقش عملى خود را داشته و اگر تأثیر آن از سایر عقاید اسلامى بیشتر نبوده کمتر نمى‏باشد مهدویّت نقش موجود اسلام را در عمل حفظ کرده است و از این که بر مسلمانان یاس و ناامیدى مسلط شود جلوگیرى مى‏کند و ضامن بقاى نقش عملى اسلام است این نهاد اسلامى همیشه نقش اسلام را بیشتر در عمل خواهان بوده و مسلمانان را به پیاده شدن نقش اساسى و کلى اسلام امیدوار ساخته و بر خلاف آنان که نقش اسلام را پایان یافته گرفته‏اند، مهدویّت آن را هم‏چنان در آغاز کار و در بین راه مى‏داند و اسلام را بیش از آنکه دین چهارده قرن پیش باشد دین حال و آینده و قرنهاى بعد و چهارده قرن بعد هم اگر جهان ادامه یابد مى‏داند. پس نقش عملى مهدویّت در پاسدارى از اسلام و نقش عملى اسلام موجود و گسترش و توسعة آن بسیار حساس و قابل توجه است و این اندیشه و عقیده‏اى است که مسلمان را از اینکه عمر اسلام را تمام بداند و تسلیم کفار و مکتبهاى الحاد و کفر شود یا جهان را از اسلام بى‏نیاز بشمارد مصونیّت مى‏بخشد.

ایمان مسلمانان به اینکه این دین باید پیش برود و جهانگیر شود و دنیا را به زیر پرچم توحید در آورد، آنها را در برابر امواج حوادث ثبات بخشید و در مقابل دشمنان پایدارى و استقامت داد، به گونه‏اى که مسلمانان صدر اسلام گوشه‏گیرى و انزوا و ترک مداخله در امور را شعار خود نساختند و این ایمان به آینده مشوق و محرّک آنها به جهاد و تلاش بیشتر بود.

عقیدة مهدویّت محتوایش عقیده به بقاى اسلام است و این که، دین، مانند کوه و زمین و آسمان استوار است و در برابر حوادث پایدار. این عقیده محتوایش این است که آینده براى این دین است و آخرین ابر مرد که خلاصة دودمان رسالت است مروج و زنده کننده آن است.

امامت و مهدویت ج 2- اصالت مهدویت، آیةالله لطف الله صافى گلپایگانى
 

کلمات کلیدی :نقش عملی مهدویت
نویسنده : مريم کيانی بيدگلی ; ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٤


 
 1- کتابنامه امام زمان، محمدپور.
 
 2- یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان، رجالى تهرانى.
 
 3- ترجمه منتخب الاثر، آیت اللّه صافى.
 
 4- مهدى موعود، ترجمه على دوانى.
 
 5- وابستگى جهان به امام زمان، لطف اللّه صافى.
 
 6- امام زمان در گفتار دیگران، على دوانى.
 
 7- علائم ظهور، محمد على علمى.
 
 8- جزیره خضراء افسانه یا واقعیت.

کلمات کلیدی :کتب مهدوی